Liên Hệ

banner

Nhà hàng Gió Biển Phú Quốc

Địa chỉ: Thửa đất số 49, đường ĐT45, ấp Chuồng Vích, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

ĐT: 0297 246 8787 – Hotline: 09678.46.330

Website: www.nhahanggiobien.com

E-mail:nhahanggiobien@gmail.com